Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Η Νεφρολόγος Έλλη Κολιούση


1976-1980:  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο γερμανικό Δημοτικό Σχολείο «Adolf-Kolping-Schule», Menden, Γερμανία

1980-1989: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο γερμανικό Γυμνάσιο «Walburgisgymnasium», Menden, Γερμανία
Μάιος 1989: Απόκτηση γερμανικού απολυτηρίου λυκείου «Abitur», το οποίο δινει τη δυνατότητα εισαγωγής σε σχολές ανωτάτης εκπαίδευσης  (βαθμός 1,4/ Αριστα)

1976-1985: Παράλληλα παρακολούθηση απογευματινών τάξεων μητρικής γλώσσας (ελληνική) και απόκτηση ελληνικού απολυτηρίου Γυμνασίου (βαθμός18 1/6)


1989-1995:  Σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου «Westfaelische Wilhelms-Universitaet» Muenster, Γερμανία

1992-1994:  Εκτός από υποχρεωτικές πρακτικές εξασκήσεις σε νοσοκομεία, εργασία στη Μ.Ε.Θ. Ειδικής Πνευμονολογικής Κλινικής Lungenklinik, Hemer, Γερμανία

Δεκ. 1995:   Απόκτηση Πτυχίου Ιατρικής ( βαθμός 2,gut, λίαν καλώς)

Ιαν. 1996-Ιουλ.1997:  Εκπλήρωση της Προπαρασκευαστικής Περιόδου ως Ιατρικός   Βοηθός (Αrzt im Praktikum) στην Παθολογική και στη Νεφρολογική Κλινική του Π.Π.Ν. Ιωαννίνων 

Αύγουστος 1997:  Αναγνώριση της εκπλήρωσης της Προπαρασκευαστικής Περιόδου από της γερμανικές αρχές και απόκτηση πλήρους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία 

Σεπτέμβριος 1997: Απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος στην   Ελλάδα

Ιαν.1998-Απρ. 1998:  Τρίμηνη εκπαίδευση στο Γ.Ν. «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων ως προετοιμασία της υπηρεσίας υπαίθρου


Μάιος 1998?Μάιος 1999:  Υπηρεσία Υπαίθρου στο Π.Ι. Κεφαλοβρύσου Ιωαννίνων,  Εφημερίες με απόσπαση στη Μ.Τ.Ν. το
                                 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Σεπτ. 1999 ? Ιούνιος 2001:  Ειδικότητα Παθολογίας στο Ν.Γ.Ν. Πρεβέζης


Ιούλιος 2001- Αυγουστος 2005: Ειδηκότητα Νεφρολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωάννινων 

Φεβρ. 2001: - Αναγνώριση ισοτιμίας γερμανικού πτυχίου Ιατρικής και αναγωγή του βαθμού 2,49 (gut) στην ελληνική κλίμακα 7,51 (λίαν καλώς)
- Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (1. Καθ. Σιαμόπουλος Κων/νος [επιβλέπον], 2. Καθ. Μπουραντάς Κων/νος [μέλος], 3. Επικ. Καθ. Μπάη Μαρία [μέλος]
- Ορισμός θέματος διδακτορικής διατριβής: «Το φαινόμενο της απόπτωσης στη ΧΝΑ. Η επίδραση διαφόρων παραμέτρων»

Αύγουστος 2005: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας νεφρολογίας
Από Νοέμβριο 2005: Λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου Νεφρολογίας
Ξένες γλώσσες:  Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, (Λατινικά)
Οικ. Καταστ.:  Έγγαμη, 3 παιδιά